متن ترجمه شده آهنگ Gasoline از Halsey

متن ترجمه شده آهنگ Gasoline از Halsey

توسط

Halsey – Gasoline

Gasoline
گازوئیل

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

[Verse 1]

Are you insane like me? Been in pain like me?
آیا توهم مثل من دیوونه ای؟مثل من درد داشتی؟
Bought a hundred dollar bottle of champagne like me?
مثل من یک بطری صد دلاری شامپین(نوعی مشروب) خریدی؟
Just to pour that motherfucker down the drain like me?
فقط برای اینکه اون لعنتی رو مثه من بریزی دور؟
Would you use your water bill to dry the stain like me?
توهم مثه من از قبض های آبت برای پاک کردن لکه ها استفاده میکنی؟
Are you high enough without the Mary Jane like me?
توهم مثه من بدون کشیدن ماری جوآنا نعشه میشی؟
Do you tear yourself apart to entertain like me?
توهم مثه من برای سرگرمی خودتو نابود میکنی؟
Do the people whisper ‘bout you on the train like me?
آیا مردم تو مترو درباره توهم پچ پچ میکنن؟
Saying that “you shouldn’t waste your pretty face” like me?
میگن که تو نباید مثه من صورت زیباتو از دست بدی؟

[Chorus]

And all the people say
و همه مردم میگن
“You can’t wake up, this is not a dream
تو نمیتونی بیدار شی،این یک رویا نیست
You’re part of a machine, you are not a human being
تو بخشی از یه دستگاهی(ربات)،تو یه انسان نیستی
With your face all made up, living on a screen
با صورت پر از آرایش،روی یه صفحه نمایش زندگی میکنی
Low on self esteem, so you run on gasoline”
اعتماد به نفس پایین ،پس میتونی با گازوئیل فرار کنی

[Post-Chorus]

(Oh, ooh oh, ooh oh, oh)
I think there’s a flaw in my code
فک کنم تو کد من نقص وجود داره
(Oh, ooh oh, ooh oh, oh)
These voices won’t leave me alone
این صدا ها منو تنها نمیزارن
Well my heart is gold and my hands are cold
خوب قلب من از طلاست و دستام سردن

[Verse 2]

Are you deranged like me? Are you strange like me?
توهم مثه من پریشونی؟توهم مثل من عجیبی؟
Lighting matches just to swallow up the flame like me?
توهم مثل من کبریتو روشن میکنی تا شعله اش رو قورت بدی(بکنی تو دهنت تا خاموش شه)؟
Do you call yourself a f****ng hurricane like me?
توهم مثه من خودتو یه طوفان لعنتی صدا میکنی؟
Pointing fingers cause you’ll never take the blame like me?
توهم مثه من انگشت ها به سمتت چون هیچ وقت تقصیرو گردن نمیگیری؟

[Chorus]

And all the people say
و همه مردم میگن
“You can’t wake up, this is not a dream
تو نمیتونی بیدار شی،این یک رویا نیست
You’re part of a machine, you are not a human being
تو بخشی از یه دستگاهی(ربات)،تو یه انسان نیستی
With your face all made up, living on a screen
با صورت پر از آرایش،روی یه صفحه نمایش زندگی میکنی
Low on self esteem, so you run on gasoline”
اعتماد به نفس پایین ،پس میتونی با گازوئیل فرار کنی

[Post-Chorus]

(Oh, ooh oh, ooh oh, oh)
I think there’s a flaw in my code
فک کنم تو کد من نقص وجود داره
(Oh, ooh oh, ooh oh, oh)
These voices won’t leave me alone
این صدا ها منو تنها نمیزارن
Well my heart is gold and my hands are cold
خوب قلب من از طلاست و دستام سردن

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.