متن ترجمه شده آهنگ Old town road از Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

متن ترجمه شده آهنگ Old town road از Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

توسط

Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus – Old town road

Old town road
جاده قدیمی شهر
برای دانلود این اهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

[Intro: Billy Ray Cyrus]

Oh, oh-oh
Oh

[Refrain: Billy Ray Cyrus]

Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road
اره، میخوام اسبمو به جاده قدیمی شهر ببرم
I’m gonna ride ’til I can’t no more
میخام تا وقتی که میتونم اسب سواری کنم
I’m gonna take my horse to the old town road
میخوام اسبمو به جاده قدیمی شهر ببرم
I’m gonna ride ’til I can’t no more
میخوام تا وقتی که میتونم اسب سواری کنم
(Kio, Kio)

[Verse 1: Lil Nas X]

I got the horses in the back
اسب های من اون گشت هستن
Horse tack is attached
اسب اماده سوار کاری است(وسایل روی اسب نصب شده اند)
Hat is matte black
ترجمه نشده است
Got the boots that’s black to match
پوتین هایم سیاه هستن تا با کلاهم ست شوند
Ridin’ on a horse, ha
اسب سواری میکنم، ها
You can whip your Porsche
تو میتونی ماشین پورشه ات رو برونی
I been in the valley
من توی دره بودم
You ain’t been up off that porch, now
تو حتی تو نمیتونی از حیاط بیرون بیای

[Chorus: Lil Nas X]

Can’t nobody tell me nothin’
کسی نمی تونه به من چیزی بگه
You can’t tell me nothin’
تو نمیتونی چیزی به من بگی
Can’t nobody tell me nothin’
کسی نمیتونه چیزی به من بگه
You can’t tell me nothin’
تو نمیتونی چیزی به من بگی

[Verse 2: Lil Nas X]

Ridin’ on a tractor
تراکتور رو میرونم
Lean all in my bladder
ترجمه نشده
Cheated on my baby
به دوست دخترم خیانت کردم
You can go and ask her
میتونی بری و ازش بپرسی
My life is a movie
زندگی من یه فیلمه
Bull ridin’ and boobies
با ادم های کودن و احمق گاو نر میرونم
Cowboy hat from Gucci
کلاه گاو چرونی مارک گوچی دارم
Wrangler on my booty
روی کمر بندم مارک ورنگلر هست(کمربندش مارکش ورنگلر هسش)

[Chorus: Lil Nas X]

Can’t nobody tell me nothin’
کسی نمی تونه به من چیزی بگه
You can’t tell me nothin’
تو نمیتونی چیزی به من بگی
Can’t nobody tell me nothin’
کسی نمیتونه چیزی به من بگه
You can’t tell me nothin’
تو نمیتونی چیزی به من بگی

[Refrain: Lil Nas X]

Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road
اره، میخوام اسبمو به جاده قدیمی شهر ببرم
I’m gonna ride ’til I can’t no more
میخام تا وقتی که میتونم اسب سواری کنم
Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road
اره، میخوام اسبمو به جاده قدیمی شهر ببرم
I’m gonna ride ’til I can’t no more
میخام تا وقتی که میتونم اسب سواری کنم

[Verse 3: Billy Ray Cyrus]

Hat down, cross town, livin’ like a rockstar
کلاهم پایینه، دارم از شهر عبور میکنم، مثه یه راک استار
Spent a lot of money on my brand new guitar
کلی پول دادم بابات گیتار مدل جدیدم
Baby’s got a habit: diamond rings and Fendi sports bras
عزیزم عادت پیدا کرده : حلقه های الماس و سینه بند مارک فندی
Ridin’ down Rodeo in my Maserati sports car
دارم با آهنگ داون رودیو تو ماشین اسپورت مازاراتیم میرونم
Got no stress, I’ve been through all that
هیچ استرسی ندارم،چون قبلا تجربه اش کردم
I’m like a Marlboro Man so I kick on back
من مثه مالربروام مرد پس همیشه آرومم
Wish I could roll on back to that old town road
کاش میشد بچرخمو دوباره به اون جاده قدیمی شهر برم
I wanna ride ’til I can’t no more
میخوام برونم تا وقتی که دیگه نتونم

[Outro: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus]

Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road
اره، میخوام اسبمو به جاده قدیمی شهر ببرم
I’m gonna ride ’til I can’t no more
میخام تا وقتی که میتونم اسب سواری کنم
Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road
اره، میخوام اسبمو به جاده قدیمی شهر ببرم
I’m gonna ride ’til I can’t no more
میخام تا وقتی که میتونم اسب سواری کنم

برای دانلود این اهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.