NF - My life

متن ترجمه شده آهنگ My life از NF

توسط

NF – My life

My life
زندگی من

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

[Intro]

Yeah, look
آره،ببین

[Verse 1]

I mean this with love when I say it
من با عشق میگم وقتی که میخوام
I wanna answer the phone when you call me
تلفن رو جواب بدم وقتی که زنگ میزنی
The problem is, it’s 10 a.m. and you’re already drinkin’
مشکل اینکه،ساعت 10 صبحه و تو هنوزم مستی
You’re probably already wasted
تو احتمالا قبلا داغون شدی
What’s the point in having conversation with somebody that
چه فایده ای داره با کسی صحبتی کنی که
Won’t remember we had conversations, yeah, we always talk about the same things
یادش نمیاد که قبلا صحبت هایی داشتیم،آره،ما همیشه درمورد چیزهایی حرف زدیم
we just say ’em different
ما فقط یه طور متفاوت میگیم
Try to fix it, crazy, isn’t it?
تلاش برای درست کردنش،مسخرست،مگه نه؟
You say, “Mom was always proud” and played the videos of us as kids, I get it
تو میگی،مامان همیشه بهمون افتخار میکنه و فیلم های بچه گی هامون رو پخش میکنی،فهمیدم
I think that both of us live in the past, so we take for granted the present
فکر کنم که جفتمون داریم تو گذشته زندگی میکنیم،پس ما زمان حال رو از دست میدیم
Maybe next time I’m in Michigan, I’ll come and visit
شاید دفعه بعدی که بیام میشیگان(نام ایالتی در آمریکا)،اومدم به دیدنت
We ain’t got a lot in common but both of us miss her
ما اشتراکات زیادی نداریم(زیاد مثه هم نیسیم)ولی جفتمون دلمون براش تنگ شده(مادرشو میگه)
We could sit inside your smoke-filled livin’ room, and tear up together, that’s real
میتونستیم توی اتاق پذیراییت که پره از دود سیگاره بشینیم و گریه کنیم،این واقعیه

[Chorus]

I might do some things you don’t like
ممکنه یه کارایی کرده باشم که تو دوست نداشته باشی
We all make mistakes, that’s just life
همه ما اشتباه میکنیم،این فقط زندگیه
They might say I changed, that’s alright
شاید اونا بگن که من عوض شدم،اشکالی نداره
That’s alright, that’s alright
اشکالی نداره، اشکالی نداره
That’s just my life, my life, my life, my life (My life, my life)
این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
That’s just my life, my life, my life, my life (That’s just my)
این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
That’s just my life, my life, my life, my life (My life, my life)
این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
That’s just my life, my life, my life, my life (My life, my life, my life, my)
این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
My life, my life
زندگی من،زندگی من

[Verse 2]

You know my patience is very thin
میدونی که صبر من خیلی کمه
Wish I was there again
کاش دوباره اونجا بودم
I’m not embarrassed to say that we’ve always had issues
من شرمنده نیتم که بگم ما همیشه مشکلاتی داشتیم
I’m embarrassed to say that we never took care of ’em, yeah
خجالت میکشم که بگم ما هیچوقت مراقبشون نبودیم،اره
Pain will always find its way to the surface
درد همیشه راهشو برای بیرون اومدن پیدا میکنه(خودشو نشون میده)
No matter how deep you bury him
مهم نیست هر چقدرم که عمیق دفنش کرده باشی
Growin’ up, I felt like no one ever really got me, eventually
بزرگ شدم،احساس میکردم که هیشکی واقعا منو درک نمیکنه،در نهایت
I took that out on relationships (Woo!)
توی رابطه هام نشون دادم(بروزش دادم)
I put my arm around you, and I mean it, I love you to death
دستامو میزارم دورت،و من جدی میگم،تا وقتی که بمیرم دوست دارم
These are the moments I know I’ma always hold onto and cherish ’em, yeah
اینا لحظه هایی هستن که میدونم همیشه یادم میمونم و براشون ارزش قائلم،اره
Life’s about taking chances, making moves
زندگی یعنی استفاده از فرصت ها،حرکت کردن
Not about what you did, it’s what you do
نه در مورد کار هایی که کردی،این چیزیه که انجام میدی
Build on what you got and learn from what you lose
روی چیز هایی بساز که به دست آوردی و یاد بگیر از چیز هایی که از دست دادی
And never let people distract you from being you
و هرگز نزار مردم حواستو از خودت بودن پرت کنن(یعنی خودت باش)

[Chorus]

I might do some things you don’t like
ممکنه یه کارایی کرده باشم که تو دوست نداشته باشی
We all make mistakes, that’s just life
همه ما اشتباه میکنیم،این فقط زندگیه
They might say I changed, that’s alright
شاید اونا بگن که من عوض شدم،اشکالی نداره
That’s alright, that’s alright
اشکالی نداره، اشکالی نداره
That’s just my life, my life, my life, my life (My life, my life)
این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
That’s just my life, my life, my life, my life (That’s just my)
این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
That’s just my life, my life, my life, my life (My life, my life)
این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
That’s just my life, my life, my life, my life (My life, my life, my life, my)
این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
My life, my life
زندگی من،زندگی من

[Bridge]

Yeah, that’s just my, that’s just my, that’s just my
اره،این فقط،این فقط، این فقط
That’s just my, that’s just my, that’s just my
این فقط،این فقط، این فقط
That’s just my, that’s just my, that’s just my
این فقط،این فقط، این فقط
(Oh no, no)
Yeah, that’s just my, that’s just my, that’s just my
اره،این فقط،این فقط، این فقط
That’s just my, that’s just my, that’s just my
این فقط،این فقط، این فقط
That’s just my, that’s just my, that’s just my
این فقط،این فقط، این فقط
Life
زندگی

[Outro]

That’s just my life, my life, my life, my life (My life, my life)
این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
That’s just my life, my life, my life, my life
این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
Yeah, that’s just my life, my life, my life, my life (My life, my life)
اره،این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
That’s just my life, my life (That’s just my, that’s just my)
این فقط زندگی منه،زندگی من،زندگی من ،زندگی من
My life, my life
زندگی من،زندگی من
My life, my life
زندگی من،زندگی من
My life, my life
زندگی من،زندگی من
Yeah, that’s just my life
اره،این فقط زندگی منه

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

۲ دیدگاه
  1. a.mhrp 4 سالپیش
    پاسخ

    واقعا ترجمه و انتخاب آهنگاتون برا آموزش انگلیسی مفیده…

  2. sirgliofrei 4 سالپیش
    پاسخ

    Some really prize blog posts on this web site, bookmarked.

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.