​متن ترجمه شده آهنگ at least i look cool از Sasha Sloan

​متن ترجمه شده آهنگ at least i look cool از Sasha Sloan

توسط

Sasha Sloan – at least i look cool

at least i look cool
ولی حداقل من خوب به نظر میام

برای دانلود این اهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

[Verse 1]

I drive a car that doesn’t work
من ماشینی رو میرونم که خرابه
I shop at Target for my shirts
من تو فروشگاه تارگت پیرهن میخرم
And when I pay my rent it hurts
و وقتی که من اجاره ام رو میدم دردناکه
But I got invited to this thing so
ولی من به این چیز دعوت شده ام
I think tonight I’m going out
من فکر میکنم امشب میرم بیرون
I’m getting off my shitty couch
من از مبل مزخرفم بلند میشم
Ready to f**k my bank account
آماده ام تا پولامو به باد بدم
And I’m not myself
و من خودم نیستم

[Chorus]

But at least I look cool
ولی حداقل من خوب به نظر میام
At some house in Malibu
توی خونه ای تو مالیبو
Taking pictures by the pool
کنار استخر عکس میگیرم
Doing things I’d never do
کارایی انجام میدم که نمی کردم
But at least I look cool
ولی حداقل من خوب به نظر میام

[Verse 2]

Oh God, I think I might throw up
اوه خدا،فکر کنم الان بالا میارم
Don’t even know what’s in my cup
حتی نمی دونم چی تو فنجونمه
And I’ll admit‚ this kinda sucks
و من اعتراف خواهم کرد، که این یه جورایی مزخرفه
But before I leave‚ I know I gotta
ولی قبل این که من برم، میدونم که باید
Find somewhere dope that I can pose (Ah-ah)
یه جایی رو پیدا کنم تا توش گل دود کنم تا بتونم خودنمایی کنم
Adjust my hair‚ adjust my clothes (Ah-ah)
موها و لباسمو جوری درست میکنم که عامه پسند باشن
So I can get that fire post
تا بتونم مشهور ترین بشم
And it’s all for show
و اینا ها برای پز دادنه

[Chorus]

But at least I look cool
ولی حداقل من خوب به نظر میام
At some house in Malibu
توی خونه ای تو مالیبو
Taking pictures by the pool
کنار استخر عکس میگیرم
Doing things I’d never do
کارایی انجام میدم که نمی کردم
But at least I look cool
ولی حداقل من خوب به نظر میام

[Bridge]

I just lied about my age
من همین الان در موردم سنم دروغ گفتم
Nobody even knows my name
هیشکی حتی اسمم نمیدونه
Got an UberPOOL on the way (Shh)
تو راه تاکسی گرفتم

[Chorus]

But at least I look cool
ولی حداقل من خوب به نظر میام
At some house in Malibu
توی خونه ای تو مالیبو
Taking pictures by the pool
کنار استخر عکس میگیرم
Doing things I’d never do
کارایی انجام میدم که نمی کردم
But at least I look cool
ولی حداقل من خوب به نظر میام
At some house I can’t afford
تو خونه ای که پولشو ندارم
Blacked out on the tennis court
تو زمین تنیس بیهوش شدم
Honestly, I’m kinda bored
روراست باشم، یه جورایی حوصه لم سر رفته
But at le ast I look cool
ولی حداقل من خوب به نظر میام

برای دانلود این اهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.