متن ترجمه شده آهنگ The Only از Sasha Sloan

متن ترجمه شده آهنگ The Only از Sasha Sloan

توسط

Sasha Sloan – The Only

The Only
تنها

برای مشاهده موزیک ویدیو کلیک کنید!

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

[Chorus]

I can’t be the only one who’s lonely tonight
من نمیتونم تنها کسی باشم که امشب تنهاست
I can’t be the only
من نمیتونم تنها کسی باشم

[Verse 1]

One who’s drinking by myself
که تنهایی با خودم مشروب میخورم
Wishing that I was somewhere else
ارزو میکنم کاش یه جای دیگه بودم
Talking to the voices in my head
با صدا های توی سرم حرف میزنم
Because at least they’re listening
چون حداقل اونا گوش میکنن
Right here’s an easy place to hide
همینجاست جایی آسان برای قایم شدن
I stay in bed and shut the blinds
من تو تخت میمونم و پرده ها رو میکشم
Don’t even know where I would go
حتی نمیدونم کجا می رفتم

[Pre-Chorus]

But I know that there’s gotta be somebody out there
اما میدونم که باید یکی اون بیرون باشه
There’s gotta be somebody somewhere who needs company
باید یه جایی یه کی باشه که به گروه(هم صحبته منظورش) نیاز داشته باشه
And it’s comforting to know
و دونستن این آسونه

[Chorus]

I can’t be the only one who’s lonely tonight
من نمیتونم تنها کسی باشم که امشب تنهاست
I can’t be the only
من نمیتونم تنها کسی باشم

[Verse 2]

One with nobody to call
که هیچ تماس دریافتی نداره
This city makes me feel so small
این شهر باعث میشه حس کنم خیلی کوچیکم
A million people in this town
یه ملیون نفر تو این شهر هستن
But I could scream without a sound
اما من میتونم بدون صدا فریاد بزنم
So I get high to pass the time
پس من برای گذروندن وقت مواد میزنم
Talk to someone I met online
با یکی که تو اینترنت آشنا شدم چت میکنم
To make myself feel less alone
تا بتونم کمتر حس تنها بودن کنم

[Pre-Chorus]

‘Cause I know that there’s gotta be somebody out there
چون میدونم که باید یکی اون بیرون باشه
There’s gotta be somebody somewhere who needs company
باید یه جایی یه کی باشه که به گروه(هم صحبته منظورش) نیاز داشته باشه
And it’s comforting to know
و دونستن این آسونه

[Chorus]

I can’t be the only one who’s lonely tonight
من نمیتونم تنها کسی باشم که امشب تنهاست
I can’t be the only
من نمیتونم تنها کسی باشم

[Chorus]

No, I can’t be the only one who’s lonely tonight
نه،من نمیتونم تنها کسی باشم که امشب تنهاست
No, I can’t be the only one who’s lonely
نه،من نمیتونم تنها کسی باشم که تنهاست
No, I can’t be the only, the only
نه،من نمیتونم تنها باشم،تنها

برای مشاهده موزیک ویدیو کلیک کنید!

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.