متن ترجمه شده آهنگ Heathens از ​twenty one pilots

متن ترجمه شده آهنگ Heathens از ​twenty one pilots

توسط

Twenty one pilots – Heathens

Heathens
کافران
برای دانلود این اهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

[Chorus]

All my friends are heathens, take it slow
همه دوستای من کافرن(چیزی رو قبول ندارند)،اروم باش
Wait for them to ask you who you know
منتظر باش تا ازت بپرسن چه کسی رو میشناسی
Please don’t make any sudden moves
لطفا هیچ حرکت ناگهانی نکن
You don’t know the half of the abuse
تو حتی نصف سو استفاده کردن(تجاوز)رو هم نمیدونی
All my friends are heathens, take it slow
همه دوستای من کافرن(چیزی رو قبول ندارند)،اروم باش(توی شهر،پسر،توی شهر)
Wait for them to ask you who you know
منتظر باش تا ازت بپرسن چه کسی رو میشناسی
Please don’t make any sudden moves
لطفا هیچ حرکت ناگهانی نکن
You don’t know the half of the abuse
تو حتی نصف سو استفاده کردن(تجاوز)رو هم نمیدونی

[Verse 1]

Welcome to the room of people
Who have rooms of people that they loved one day
به اتاق مردمی که،اتاق هایی برای اونایی که روزی دوسشون داشتند،دارند،خوش اومدی
Stocked away
ترجمه نشده
Just because we check the guns at the door
فقط بخاطر اینکه ما دم دراسلحه هارو چک میکنم
Doesn’t mean our brains will change from hand grenades
به این معنی نیست که نظرمون راجب نارنجک دستی عوض میشه
You’re lovin’ on the psychopath sitting next to you
تو عاشق بیمار روانی هستی که کنارت نشسته
You’re lovin’ on the murderer sitting next to you
تو عاشق قاتلی هستی که کنارت نشسته
You’ll think, “How’d I get here, sitting next to you?”
داری فکر میکنی که چجوری اومدم اینجا و نشستم کنارت؟
But after all I’ve said, please don’t forget
اما بعد از همه من گفتم،لطفا فراموش نکن

[Chorus]

All my friends are heathens, take it slow
همه دوستای من کافرن(چیزی رو قبول ندارند)،اروم باش
Wait for them to ask you who you know
منتظر باش تا ازت بپرسن چه کسی رو میشناسی
Please don’t make any sudden moves
لطفا هیچ حرکت ناگهانی نکن
You don’t know the half of the abuse
تو حتی نصف سو استفاده کردن(تجاوز)رو هم نمیدونی

[Verse 2]

We don’t deal with outsiders very well
ما با خارجی ها کنار نمیایم(یا معامله نمی کنیم)
They say newcomers have a certain smell
اونا میگن که تازه واردابوی خاصی میدن
You have trust issues, not to mention
تو مشکل اعتماد داری(نمیتونی اعتماد کنی)،ذکرش نکن
They say they can smell your intentions
اونا میگن که میتونن اهدافتو بو کنن
You’re lovin’ on the freakshow sitting next to you
تو عاشق دیونه ای هستی که کنارت نشسته
You’ll have some weird people sitting next to you
چند تا آدم عجیب غریب کنارت نشستن
You’ll think “How did I get here, sitting next to you?”
داری فکر میکنی که چجوری اومدم اینجا و نشستم کنارت؟
But after all I’ve said, please don’t forget
اما بعد از همه من گفتم،لطفا فراموش نکن
(Watch it, watch it)
مراقبش باش،مراقبش باش

[Chorus]

All my friends are heathens, take it slow
همه دوستای من کافرن(چیزی رو قبول ندارند)،اروم باش
Wait for them to ask you who you know
منتظر باش تا ازت بپرسن چه کسی رو میشناسی
Please don’t make any sudden moves
لطفا هیچ حرکت ناگهانی نکن
You don’t know the half of the abuse
تو حتی نصف سو استفاده کردن(تجاوز)رو هم نمیدونی

[Bridge]

All my friends are heathens, take it slow(watch it)
همه دوستای من کافرن(چیزی رو قبول ندارند)،اروم باش (مراقبش باش)
Wait for them to ask you who you know(watch it)
(مراقبش باش) منتظر باش تا ازت بپرسن چه کسی رو میشناسی
Please all my friends are heathens, take it slow(watch it)
لطفا همه دوستای من کافرن(چیزی رو قبول ندارند)،اروم باش (مراقبش باش)
Wait for them to ask you who you know
منتظر باش تا ازت بپرسن چه کسی رو میشناسی

[Outro]

Why’d you come? You knew you should have stayed (it’s blasphemy)
چرا اومدی؟میدونستی که باید میموندی؟(این توهین به مقدساته)
I tried to warn you just to stay away (wouldn’t listen to me)
من سعی کردم که بهت هشدار بدم که دور بمونی (به من گوش نمیدی)
And now they’re outside ready to bust (to bust) (and guess what)
و حالا اونا اومدن بیرون، آمادن برای نابود کردن(نابود کردن)(و حدس بزن چی شده)
It looks like you might be one of us
به نظر میرسه که تو یکی از مایی

برای دانلود این اهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

۱ دیدگاه
  1. ShelbeyTom 1 سالپیش
    پاسخ

    بابت ترجمه ها مرسی💚⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.