​متن ترجمه شده آهنگ Stressed Out از Twenty one pilots

​متن ترجمه شده آهنگ Stressed Out از Twenty one pilots

Stressed Out
خسته،خسته از فشار زیاد،افسرده(کلی معنی میده)

توسط

Twenty one pilots – Stressed Out

Stressed Out
خسته،خسته از فشار زیاد،افسرده(کلی معنی میده)

برای مشاهده موزیک ویدیو کلیک کنید!

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

[Verse 1]

I wish I found some better sounds no one’s ever heard
کاش صداهایی پیدا می کردم که کسی نشنیده
I wish I had a better voice that sang some better words
کاش صدام خوب بود تا کلمات بهتری رو میخوندم
I wish I found some chords in an order that is new
کاش یه سری کورد تو یه نظمی پیدا می کردم که جدید باشه
I wish I didn’t have to rhyme every time I sang
کاش مجبور نبودم هر دفعه که می خونم قافیه جور کنم
I was told, when I get older, all my fears would shrink
به من گفتن که وقتی بزرگ شدم همه ترسام از بین میرن
But now I’m insecure, an’ I care what people think
ولی الان حس نا امنی می کنم و برام مهمه که مردم چی فکر می کنند

[Pre-Chorus]

My-my name’s Blurryface and I care what you think
اسم من بدون صورت(صورت شطرنجی) و برام مهمه که چی فکر میکنی
My name’s Blurryface and I care what you think
اسم من بدون صورت(صورت شطرنجی) و برام مهمه که چی فکر میکنی

[Chorus]

Wish we could turn back time to the good old days
کاش می تونستیم زمان و به روزای خوش قدیم برگردونیم
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
وقتی که مامانمون می خوند تا بخوابیم،ولی الان استرس داریم(خسته ایم)
(Oh) Wish we could turn back time (Oh) to the good old days (Oh)
کاش می تونستیم زمان و به روزای خوش قدیم برگردونیم
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
(خسته ایم) وقتی که مامانمون می خوند تا بخوابیم،ولی الان استرس داریم
We’re stressed out
استرس داریم

[Verse 2]

Sometimes a certain smell will take me back to when I was young
بعضی وقتا یه بوهای خاصی منو میبره به وقتایی که جوون بودم
How come I’m never able to identify where it’s comin’ from?
چطور نمیتونم مشخص کنم که این بوها از کجا میان؟
I’d make a candle out of it, if I ever found it
اگه پیداش کنم ازش یه شمع درست میکنم
Try to sell it, never sell out of it, I’d probably only sell one
سعی میکنم بفروشمش (شمع رو)،هرگز نمیتونم همشو بفروشم،احتمالا فقط یکی بتونم بفروشم
It’d be to my brother, ’cause we have the same nose
اونم به برادرم،چون ما بینی های مشترکی داریم(از یه جنسیم،خاطره هامون مشترکن)
Same clothes, homegrown, a stone’s throw from a creek we used to roam
لباس های مشابه،خونه مادری،انداختن سنگ تو رودخونه که قبلنا انجام می دادیم
But it would remind us of when nothing really mattered
ولی این به ما یاد آوری میکنه وقتی رو که هیچی واقعا مهم نبود
Out of student loans and treehouse homes, we all would take the latter
بدون وام هایی دانشجویی و خونه درختی،ماهمیشه قبلی رو میگیریم(تو گذشته زندگی میکنیم)

[Pre-Chorus]

My-my name’s Blurryface and I care what you think
اسم من بدون صورت(صورت شطرنجی) و برام مهمه که چی فکر میکنی
My name’s Blurryface and I care what you think
اسم من بدون صورت(صورت شطرنجی) و برام مهمه که چی فکر میکنی

[Chorus]

Wish we could turn back time to the good old days
کاش می تونستیم زمان و به روزای خوش قدیم برگردونیم
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
وقتی که مامانمون می خوند تا بخوابیم،ولی الان استرس داریم (خسته ایم)
(Oh) Wish we could turn back time (Oh) to the good old days (Oh)
کاش می تونستیم زمان و به روزای خوش قدیم برگردونیم
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
(خسته ایم) وقتی که مامانمون می خوند تا بخوابیم،ولی الان استرس داریم

[Bridge]

We used to play pretend, give each other different names
عادت کرده بودیم به بازی تظاهر کردن،به همدیگه اسم های متفاوتی می دادیم
We would build a rocket ship an’ then we’d fly it far away
کشتی موشکی(فضا پیما) می ساختیم و به جای دور پروازش می دادیم
Used to dream of outer space, but now they’re laughin’ at our face
عادت داشتیم راجب فضا خیال بافی کنیم، ولی حالا تو صورتمون می خندن
Sayin’, “Wake up, you need to make money!,” yeah
میگن ” بلند شو ، لازمه پول دراری” اره
We used to play pretend, give each other different names
عادت کرده بودیم به بازی تظاهر کردن،به همدیگه اسم های متفاوتی می دادیم
We would build a rocket ship an’ then we’d fly it far away
کشتی موشکی(فضا پیما) می ساختیم و به جای دور پروازش می دادیم
Used to dream of outer space, but now they’re laughin’ at our face
عادت داشتیم راجب فضا خیال بافی کنیم، ولی حالا تو صورتمون می خندن
Sayin’, “Wake up, you need to make money!,” yeah
میگن ” بلند شو ، لازمه پول دراری” اره

[Chorus]

Wish we could turn back time to the good old days
کاش می تونستیم زمان و به روزای خوش قدیم برگردونیم
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
وقتی که مامانمون می خوند تا بخوابیم،ولی الان استرس داریم (خسته ایم)
(Oh) Wish we could turn back time (Oh) to the good old days (Oh)
کاش می تونستیم زمان و به روزای خوش قدیم برگردونیم
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
وقتی که مامانمون می خوند تا بخوابیم،ولی الان استرس داریم (خسته ایم)

[Outro]

We used to play pretend, used to play pretend, bunny
عادت کرده بودیم به بازی تظاهر کردن،عادت کرده بودیم به بازی تظاهر کردن، بانی(اسمه)
We used to play pretend, wake up, you need the money
عادت کرده بودیم به بازی تظاهر کردن، بلند شو، تو گول لازم داری
Used to play pretend, used to play pretend, bunny
عادت کرده بودیم به بازی تظاهر کردن،عادت کرده بودیم به بازی تظاهر کردن، بانی(اسمه)
We used to play pretend, wake up, you need the money
عادت کرده بودیم به بازی تظاهر کردن، بلند شو، تو گول لازم داری
We used to play pretend, give each other different names
عادت کرده بودیم به بازی تظاهر کردن،به همدیگه اسم های متفاوتی می دادیم
We would build a rocket ship an’ then we’d fly it far away
کشتی موشکی(فضا پیما) می ساختیم و به جای دور پروازش می دادیم
Used to dream of outer space, but now they’re laughin’ at our face
عادت داشتیم راجب فضا خیال بافی کنیم، ولی حالا تو صورتمون می خندن
Sayin’, “Wake up, you need to make money!,” yeah
میگن ” بلند شو ، لازمه پول دراری” اره

برای مشاهده موزیک ویدیو کلیک کنید!

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.