متن ترجمه آهنگ Ocean eyes از Billie Eilish

متن ترجمه شده آهنگ Ocean eyes از Billie Eilish

توسط

Billie Eilish – Ocean Eyes

ocean eyes
چشمهای اقیانوسی(چشمهای ابی)
برای دانلود این اهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

[Verse 1]

I’ve been watchin’ you for some time
برای مدتی داشتم نگات میکردم
Can’t stop starin’ at those ocean eyes
نمیتونم از خیره شدن به اون چشمهای اقیانوسیت دست بردارم
Burning cities and napalm skies
شهرهای سوخته و آسمان شعله ور
Fifteen flares inside those ocean eyes
پونزده تا شعله توی چشمهای اقیانوسیت
Your ocean eyes
چشمهای اقیانوسیت

[Chorus]

No fair
عادلانه نیست
You really know how to make me cry
تو واقعا میدونی چطوری اشک منو در بیاری
When you give me those ocean eye’s
وقتی با اون چشمهای اقیانوسیت به من نگاه میکنی
I’m scared
من ترسیدم
I’ve never fallen from quite this high
تا حالا از ارتفاعی به این بلندی سقوط نکرده بودم
Fallin’ into your ocean eye’s
در اون چشمهای اقیانوسیت
Those ocean eye’s
اون چشمهای اقیانوسیت

[Verse 2]

I’ve been walkin’ through a world gone blind
تا الان داشتم تو یه دنیای کور قدم برمیداشتم
Can’t stop thinkin’ of your diamond mind
نمیتونم به اون مغز الماسیت فکر نکنم
Careful creature made friends with time
مخلوق بااحتیاط,دوستاشو با گذشت زمان انتخاب میکنه
You left her lonely with a diamond mind
تو اون دخترو با مغز الماسیش تنها گذاشتی
And those ocean eye’s
و اون چشمهای اقیانوسی

[Chorus]

No fair
عادلانه نیست
You really know how to make me cry
تو واقعا میدونی چطوری اشک منو در بیاری
When you give me those ocean eyes
وقتی با اون چشمهای اقیانوسیت به من نگاه میکنی
I’m scared
من ترسیدم
I’ve never fallen from quite this high
تا حالا از ارتفاعی به این بلندی سقوط نکرده بودم
Fallin’ into your ocean eye’s
در اون چشمهای اقیانوسیت
Those ocean eye’s
اون چشمهای اقیانوسیت

[Chorus]

No fair
عادلانه نیست
You really know how to make me cry
تو واقعا میدونی چطوری اشک منو در بیاری
When you give me those ocean eyes
وقتی با اون چشمهای اقیانوسیت به من نگاه میکنی
I’m scared
من ترسیدم
I’ve never fallen from quite this high
تا حالا از ارتفاعی به این بلندی سقوط نکرده بودم
Fallin’ into your ocean eye’s
در اون چشمهای اقیانوسیت
Those ocean eye’s
اون چشمهای اقیانوسیت

برای دانلود این اهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.