متن ترجمه شده آهنگ Let Me Down Slowly از Alec Benjamin

توسط

Alec Benjamin – Let Me Down Slowly

Let Me Down Slowly
بزار به آرومی بمیرم

برای مشاهده موزیک ویدیو کلیک کنید!

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

[Verse 1]

This night is cold in the kingdom
امشب هوا تو قلمرو پادشاهی سرده
I can feel you fade away
میتونم حس کنم که داری محو میشی
From the kitchen to the bathroom sink and
از آشپزخونه تا سینک دستشویی و
Your steps keep me awake
قدم هات منو بیدار نگه داشتن

[Pre-Chorus]

Don’t cut me down, throw me out, leave me here to waste
منو خرد نکن،منو دور بنداز،اینجا ولم کن تا تلف شم
I once was a man with dignity and grace
یه زمانی آدم با عزت و خوبی بودم
Now I’m slipping through the cracks of your cold embrace
حالا بین شکاف های بغل سردت میخزم
So please, please
پس لطفا،لطفا

[Chorus]

Could you find a way to let me down slowly?
میتونی یه راهی پیدا کنی که من به آرومی بمیرم؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم بتونی یکمی دلسوزی بهم نشون بدی
If you wanna go, then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری،اونوقت من خیلی تنها میشم
If you’re leaving, baby let me down slowly
اگه تنهام میزاری،عزیزم بزار من به آرومی بمیرم
Let me down, down
بزار بمیرم،بمیرم
Let me down, down
بزار بمیرم،بمیرم
Let me down, let me down
بزار بمیرم، بزار بمیرم
Down, let me down, down
بمیرم، بزار بمیرم ،بمیرم
Let me down
بزار بمیرم
If you wanna go, then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری،اونوقت من خیلی تنها میشم
If you’re leaving, baby let me down slowly
اگه تنهام میزاری،عزیزم بزار من به آرومی بمیرم

[Verse 2]

Cold skin, drag my feet on the tile
پوست سرد،پاهامو روی کاشی میکشم
As I’m walking down the corridor
وقتی که از راهرو پایین میام
And I know we haven’t talked in a while
و من میدونم که مدتیه باهم حرف نزدیم
So I’m looking for an open door
پس من دنبال یه در باز میگردم(ینی میخام یه جوری باهات حرف بزنم)

[Pre-Chorus]

Don’t cut me down, throw me out, leave me here to waste
منو خرد نکن،منو دور بنداز،اینجا ولم کن تا تلف شم
I once was a man with dignity and grace
یه زمانی آدم با عزت و خوبی بودم
Now I’m slipping through the cracks of your cold embrace
حالا بین شکاف های بغل سردت میخزم
So please, please
پس لطفا،لطفا

[Chorus]

Could you find a way to let me down slowly?
میتونی یه راهی پیدا کنی که من به آرومی بمیرم؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم بتونی یکمی دلسوزی بهم نشون بدی
If you wanna go, then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری،اونوقت من خیلی تنها میشم
If you’re leaving, baby let me down slowly
اگه تنهام میزاری،عزیزم بزار من به آرومی بمیرم
Let me down, down
بزار بمیرم،بمیرم
Let me down, down
بزار بمیرم،بمیرم
Let me down, let me down
بزار بمیرم، بزار بمیرم
Down, let me down, down
بمیرم، بزار بمیرم ،بمیرم
Let me down
بزار بمیرم
If you wanna go, then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری،اونوقت من خیلی تنها میشم
If you’re leaving, baby let me down slowly
اگه تنهام میزاری،عزیزم بزار من به آرومی بمیرم

[Bridge]

And I can’t stop myself from falling down
و من نمیتونم جلوی خودمو از افتادن بگیرم
And I can’t stop myself from falling down
و من نمیتونم جلوی خودمو از افتادن بگیرم
And I can’t stop myself from falling down
و من نمیتونم جلوی خودمو از افتادن بگیرم
And I can’t stop myself from falling down
و من نمیتونم جلوی خودمو از افتادن بگیرم

[Chorus]

Could you find a way to let me down slowly?
میتونی یه راهی پیدا کنی که من به آرومی بمیرم؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم بتونی یکمی دلسوزی بهم نشون بدی
If you wanna go, then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری،اونوقت من خیلی تنها میشم
If you’re leaving, baby let me down slowly
اگه تنهام میزاری،عزیزم بزار من به آرومی بمیرم
Let me down, down
بزار بمیرم،بمیرم
Let me down, down
بزار بمیرم،بمیرم
Let me down, let me down
بزار بمیرم، بزار بمیرم
Down, let me down, down
بمیرم، بزار بمیرم ،بمیرم
Let me down
بزار بمیرم
If you wanna go, then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری،اونوقت من خیلی تنها میشم
If you’re leaving, baby let me down slowly
اگه تنهام میزاری،عزیزم بزار من به آرومی بمیرم

برای مشاهده موزیک ویدیو کلیک کنید!

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.