متن ترجمه شده آهنگ Runaway از Lil Peep

متن ترجمه شده آهنگ Runaway از Lil Peep

توسط

Lil Peep – Runaway

Runaway
فرار کن
برای دانلود این آهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

[Intro]

Runaway from here
از اینجا فرار کن
Everybody so fake
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده)
Everybody so fake, I swear
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده) قسم میخورم
I don’t wanna go back there
نمیخوام به اونجا برگردم (به شهری که توش دنیا اومده)

[Chorus]

Take me, away from here
منو ببر یه جایی دور از اینجا
Everybody so fake
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده)
Everybody so fake, I swear
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده) قسم میخورم
But I don’t wanna go back there
ولی نمیخوام به اونجا برگردم
Everybody so fake
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده)
Everybody act like they care
همه جوری رفتار میکنن که انگار اهمیت میدن
Take me, away from here
منو از اینجا ببر
Everybody so fake
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده)
Everybody so fake, I swear
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده) قسم میخورم
But I don’t wanna go back there
ولی نمیخوام برگردم اونجا
Everybody so fake
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده)
Everybody act like they care
Everybody act like they care
همه جوری رفتار میکنن که انگار اهمیت میدن
Why the fuck do everybody act like they care?
آخه چرا همه جوری رفتار میکنن که انگار اهمیت میدم (مهمم)
I was dying and nobody was there
داشتم میمردم و هیشکی اونجا نبود
Please don’t cry, baby, life ain’t fair
عزیزم لطفا گریه نکن زندگی عادل نیست

[Verse]

I Runaway from my problems
من از مشکلاتم فرار میکنم
I do the drugs when I want ’em
من وقتی دلم بخواد مواد میکشم
I ran away from my momma
من از مادرم فرار میکنم
Don’t bother me with no drama
منو با دراماهات اذیت نکن
Now I’m looking for a ghost girl (Ghost girl)
حالا دنبال دختر روحم ( دختری که تو ذهنش ولی واقعی نیس)
I ain’t never gonna find her (Find her)
هرگز اونو پیدا نمکنم
Pain pills with my coke, girl (Coke, girl)
با داروی ضد درد منو درمان میکنن (مثلا کوکایین)
You know I gotta get high first (High first)
میدونی که اول باید توهم بزنم
Now I’m looking for a ghost girl
حالا دنبال دختر روحم
I ain’t never gonna find her
هرگز اونو پیدا نمیکنم
You were everything I know, girl
تو همه چیزی بودی که میدونستم
?Ain’t it funny how life work
زندگی خنده دار نیست؟؟
(Ain’t it funny how life work?)

[Chorus]

Take me, away from here
منو از اینجا ببر
Everybody so fake
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده)
Everybody so fake, I swear
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده) قسم میخورم
But I don’t wanna go back there
ولی من نمیخوام برگردم اونجا
Everybody so fake
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده)
Everybody act like they care
همه جوری رفتار میکنن که انگار اهمیت میدن
Take me, away from here
منو از اینجا ببر
Everybody so fake
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده)
Everybody so fake, I swear
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده)
But I don’t wanna go back there
ولی من  نمیخوام به اونجا برگردم
Everybody so fake
همه قلابی ان (هیشکی خود واقعیشو نشون نمیده)
Everybody act like they care
Everybody act like they care
همه جوری رفتار میکنن که انگار اهمیت میدن
Why the fuck do everybody act like they care?
آخه چرا همه جوری رفتار میکنن که انگار براشون مهمم
I was dying and nobody was there
داشتم میمردم و هیشکی اونجا نبود Please don’t cry, baby, life ain’t fair
لطفا گریه نکن عزیزم  زندگی همینه

[Outro]

I Runaway from my problems
من از مشکلاتم فرار میکنم
I do the drugs when I wanna
من وقتی دلم بخوام  مواد مصرف میکنم (یا مسکنی مثه کوکایین)
I ran away from my momma
من از مادرم فرار میکنم
Don’t bother me with no drama
منو با دراماهات اذیت نکن
(I run away from my problems)
(I run away from my problems)

برای دانلود این آهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.