Taylor Swift - ​betty

متن ترجمه شده آهنگ ​betty از Taylor Swift

توسط

Taylor Swift – ​betty

​betty
بتی

تیلور داستان عاشقانه بتی و جیمز رو روایت میکنه و اونو به رابطه خودش تشبیه میکنه.
جیمز با خیانت با بتی دل اونو میشکونه
به کفته خودر تیلور اهنگ های :
Cardigan , Betty , August
مثل سه راس یک مثلث میمون اند,مثلثی درباره عشق های دوران نوجوانی
این آهنگ از زبان جیمز هستش

دانلود آهنگ

مشاهده موزیک ویدیو

[Verse 1]

Betty, I won’t make assumptions
بتی,من نمیخوام فرضیات بسازم
About why you switched your homeroom, but
درباره این که تو چرا کلاس درستو ول کردی, اما
I think it’s ’cause of me
فکر میکنم بخاطر منه
Betty, one time I was riding on my skateboard
بتی,یه بار که داشتم اسکیت بوردمو میروندم
When I passed your house
وقتی از جلوی خونت رد شدم
It’s like I couldn’t breathe
مثل این بود که یه نفر گلوم رو بگیره و نزاره نفس بکشم

[Pre-Chorus]

You heard the rumors from Inez
تو شایعاتی شنیدی از آینز
دختری که باهاش به بتی خیانت کرده
You can’t believe a word she says
ولی نمیتونی حرفاشو باور کنی
Most times, but this time it was true
معمولا ,اما این بار واقعیت داشتن
The worst thing that I ever did
بدترین کاری که تا به حال کردم
Was what I did to you
کاری بود که من باهات کردم

[Chorus]

But if I just showed up at your party
اما اگه تو مهمونیت سر وکلم پیدا بشه
Would you have me? Would you want me?
میتونی منو قبول کنی؟ میخوای با من باشی؟
Would you tell me to go f**k myself
یا به من میگی برو پی کارت
Or lead me to the garden?
یا همراهیم میکنی به حیاط(باغ)
In the garden, would you trust me
تو باغ , به من اعتماد میکنی؟
If I told you it was just a summer thing?
اگه بهت بگم یک اتفاق تابستونی بود
(جیمز سعی میکنه اشتباهشو با کم سن بودنش توجیح کنه.)
I’m only seventeen, I don’t know anything
من فقط 17سالمه من چیزی بلد نیستم.
But I know I miss you
ولی میدونم دلم برات تنگ شده.

[Verse 2]

Betty, I know where it all went wrong
بتی,من میدونم کجا همه چیزا خراب شد
Your favorite song was playing
اهنگ مورد علاقت پخش میشد
From the far side of the gym
از اون دور دورا سمت باشگاه
I was nowhere to be found
من هیچ جایی نیستم که قرار باشه پیدا بشم
I hate the crowds, you know that
من از جمعیت و شلوغی متنفرم , اینو تو میدونی
Plus, I saw you dance with him
علاوه بر این, من تو رو دیدم می رقصیدی با اون

[Pre-Chorus]

You heard the rumors from Inez
تو شایعاتی شنیدی از آینز
دختری که باهاش به بتی خیانت کرده
You can’t believe a word she says
ولی نمیتونی حرفاشو باور کنی
Most times, but this time it was true
معمولا ,اما این بار واقعیت داشتن
The worst thing that I ever did
بدترین کاری که تا به حال کردم
Was what I did to you
کاری بود که من باهات کردم

[Chorus]

But if I just showed up at your party
اما اگه تو مهمونیت سر وکلم پیدا بشه
Would you have me? Would you want me?
میتونی منو قبول کنی؟ میخوای با من باشی؟
Would you tell me to go f**k myself
یا به من میگی برو پی کارت
Or lead me to the garden?
یا همراهیم میکنی به حیاط(باغ)
In the garden, would you trust me
تو باغ , به من اعتماد میکنی؟
If I told you it was just a summer thing?
اگه بهت بگم یک اتفاق تابستونی بود
(جیمز سعی میکنه اشتباهشو با کم سن بودنش توجیح کنه.)
I’m only seventeen, I don’t know anything
من فقط 17سالمه من چیزی بلد نیستم.
But I know I miss you
ولی میدونم دلم برات تنگ شده

[Bridge]

I was walking home on broken cobblestones
من قدم زنان از روی سنگ فرش شکسته شده به خونه برمیگشتم
(تشبیه قلب خودش به سنک فرش های شکسته ای که با تمام عشقش به اون هم شکست و هم مجبور شد روش پا بزاره و رد شه)
Just thinking of you when she pulled up like
فقط به تو فکرمیکردم وقتی که اون ماشین رو نگه داشت
A figment of my worst intentions
یه برداشت غلظ که بدترین نیت منو نشون میداد
برای درک بهتر به آهنگ آگوست مراجعه کنید
She said “James, get in, let’s drive”
اون گفت: جیمز بیا رانندگی کنیم
Those days turned into nights
اون روز ها به شب ها تبدیل شد
Slept next to her, but
کنارش میخوابیدی , اما
I dreamt of you all summer long
من کل تابستون درباره تو خیال پردازی میکردم

[Verse 3]

Betty, I’m here on your doorstep
بتی ,من اینجا روی پادریت هستم(جلو درم)
And I planned it out for weeks now
و هفته ها در این باره فکر کردم
But it’s finally sinkin’ in
اما درنهایت متوجه شدم
Betty, right now is the last time
بتی,الان اخرین وقتیه که
I can dream about what happens when
میتونم فکر کنم به وقتی که چه اتفاقی میفته وقتی
You see my face again
تو دوباره صورت منو ببینی

[Pre-Chorus]

The only thing I wanna do
تنها کاری که میخوام بکنم
Is make it up to you
اینه که برات جبران کنم
So I showed up at your party
پس میام به مهمونیت
Yeah, I showed up at your party
اره ، میام به مهمونیت

[Chorus]

Yeah, I showed up at your party
اره ، میام به مهمونیت
Will you have me? Will you love me?
منو قبول میکنی؟ عاشقم میشی؟
Will you kiss me on the porch
توی ایون منو میبوسی؟
In front of all your stupid friends?
جلوی همه دوستای احمقت
If you kiss me, will it be just like I dreamed it?
اگه منو ببوسی ، درست مثل چیزی میشه که خوابشو میدیدم؟
Will it patch your broken wings?
دوباره بالهای شکستت درمان میشن؟
I’m only seventeen, I don’t know anything
من فقط 17 سالمه ، من هیچی نمیدونم
But I know I miss you
ولی میدونم که دلم برات تنگ شده

[Outro]

Standing in your cardigan
با ژاکت پشمی تو وایستادم
Kissin’ in my car again
دوباره توی ماشینم میبوسمت
Stopped at a streetlight
زیر چراغ های خیابون وایستادم
You know I miss you
میدونی که دلم برات تنگ شده

دانلود آهنگ

مشاهده موزیک ویدیو

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.