متن ترجمه شده آهنگ Chlorine از ​Twenty one pilots

متن ترجمه شده آهنگ Chlorine از ​Twenty one pilots

توسط

Twenty one pilots – Chlorine

Chlorine
کلر

برای مشاهده موزیک ویدیو کلیک کنید!

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

[Intro: Paul Meany]

So, where are ya? It’s been a little while
پس کجایی؟یه مدتی طول کشید

[Chorus]

Sippin’ on straight chlorine
از کلر خالص میچشم
Let the vibe slide over me
بزار ارتعاشات ازم بگذرن
This beat is a chemical, beat is a chemical
این بیت شیمیایه،بیت شیمیایه(بیت به آهنگی میگن که روش میخونن)
When I leave, don’t save my seat
وقتی من رفتم،صندلیمو نگه ندار
I’ll be back when it’s all complete
وقتی برمیگردم که همه اش کامل شده باشه
The moment is medical, moment is medical
زمان شفا بخشه،زمان شفا بخشه
Sippin’ on straight chlorine
از کلر خالص میچشم

[Verse 1]

Lovin’ what I’m tastin’, woah
عاشق چیزی هستم که دارم مزه اش میکنم،ووآه
Venom on my tongue, dependent at times
سم روی زبونم، وابسته در بعضی مواقع
Poisonous vibrations, woah
ارتعاشات سمی،ووآه
Help my body run
به بدنم کمک میکنه تا حرکت کنه کنه

[Refrain]

I’m runnin’ for my life
من برای زندگیم فرار میکنم
Runnin’ for my life
برای زندگیم فرار میکنم

[Chorus]

Sippin’ on straight chlorine
از کلر خالص میچشم
Let the vibe slide over me
بزار ارتعاشات ازم بگذرن
This beat is a chemical, beat is a chemical
این بیت شیمیایه،بیت شیمیایه(بیت به آهنگی میگن که روش میخونن)
When I leave, don’t save my seat
وقتی من رفتم،صندلیمو نگه ندار
I’ll be back when it’s all complete
وقتی برمیگردم که همه اش کامل شده باشه
The moment is medical, moment is medical
زمان شفا بخشه،زمان شفا بخشه
Sippin’ on straight chlorine
از کلر خالص میچشم

[Verse 2]

Fall out of formation, woah
از صف خارج میشم،ووآه
I plan my escape from walls they confined
نقشه میکشم برای فرارم از دیوار هایی که دورم محصور شدن
Rebel red carnation, woa-a-oh
میخک قرمز شورشی
Grows while I decay
در حالی که می پوسم رشد میکند

[Refrain]

I’m runnin’ for my life
من برای زندگیم فرار میکنم
Runnin’ for my life
برای زندگیم فرار میکنم
Yeah, I’m runnin’ for my life
اره، من برای زندگیم فرار میکنم
Runnin’ for my life
برای زندگیم فرار میکنم

[Verse 3]

Hide you in my coat pocket, where I kept my rebel red
توی جیب کتم قایمت میکنم،حایی که قرمز شورشیمو قایم کردم
I felt I was invincible, you wrapped around my head
حس میکردم شکست ناپذیرم،تو دور سرم پیچیدی
Now different lives I lead, my body lives on lead
حالا زندگی های مختلفی رو رهبری میکنم(معروف شده)،بدنم با سُرب زنده اس
The last two lines may read incorrect until said
دو خط آخرو تا وقتی که نخونم شاید اشتباه خونده بشن
The lead is terrible in flavor
سرب طعم وحشتناکی داره
But now you double as a paper maker
ولی حالا تو به عنوان پول ساز کار میکنی
I despise you sometimes, I love to hate the fight
بعضی وقتا شما رو تحقیر میکنم،من دوست دارم تنفر از دعوا رو
And you in my life is like
و تو(شما) تو زندگی من مثل این هستی

[Chorus]

Sippin’ on straight chlorine
از کلر خالص میچشم
Let the vibe slide over me
بزار ارتعاشات ازم بگذرن
This beat is a chemical, beat is a chemical
این بیت شیمیایه،بیت شیمیایه(بیت به آهنگی میگن که روش میخونن)
When I leave, don’t save my seat
وقتی من رفتم،صندلیمو نگه ندار
I’ll be back when it’s all complete
وقتی برمیگردم که همه اش کامل شده باشه
The moment is medical, moment is medical
زمان شفا بخشه،زمان شفا بخشه
Sippin’ on straight chlorine
از کلر خالص میچشم

[Interlude]

Let the vibe, let the vibe
بزار ارتعاشات،بزار ارتعاشات
Let the vibe, let the vibe
بزار ارتعاشات،بزار ارتعاشات
Beat is a chemical, yeah
بیت شیمیایه،اره
Let the vibe, let the vibe
بزار ارتعاشات،بزار ارتعاشات
Let the vibe, let the vibe
بزار ارتعاشات،بزار ارتعاشات
Moment is medical, yeah
زمان شفابخشه،اره
Sippin’ on straight chlorine
از کلر خالص میچشم
Let the vibe, let the vibe
بزار ارتعاشات،بزار ارتعاشات
Let the vibe, let the vibe
بزار ارتعاشات،بزار ارتعاشات
Beat is a chemical, yeah
بیت شیمیایه،اره
Let the vibe, let the vibe
بزار ارتعاشات،بزار ارتعاشات
Let the vibe, let the vibe
بزار ارتعاشات،بزار ارتعاشات
Moment is medical, yeah
زمان شفابخشه،اره

[Outro]

I’m so sorry I forgot you
من خیلی متاسفم که فراموشت کردم
Let me catch you up to speed
بزار سرعتم بهت برسه(بهت برسم)
I’ve been tested like the ends of
من مثل انتهای پرچم آب و هوا
A weathered flag that’s by the sea
که تو دریاس آزمایش شدم
Can you build my house with pieces?
میتونی با ذره ها خونمو بسازی؟
I’m just a chemical
من فقط یه ذره ام
Can you build my house with pieces?
میتونی با ذره ها خونمو بسازی؟
I’m just a chemical
من فقط یه ذره ام
Can you build my house with pieces?
میتونی با ذره ها خونمو بسازی؟
I’m just a chemical
من فقط یه ذره ام
Can you build my house with pieces?
میتونی با ذره ها خونمو بسازی؟
I’m just a chemical
من فقط یه ذره ام

برای مشاهده موزیک ویدیو کلیک کنید!

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.